Dziś imieniny obchodzi: Iwona, Piotr
19 maja 2022

Pierwsza, pewna wzmianka o Mrzygłodzie pochodzi z 1373 roku, kiedy nasza miejscowość była już parafią. Nie znamy niestety daty powstania pierwszej miejscowej szkoły.
Wśród mieszkańców Mrzygłodu, już na początku jego istnienia żyli ludzie gruntownie wykształceni.
W 1402 roku na liście studentów Akademii Krakowskiej wymienia się Klemensa z Mrzygłodu.
Pierwsze informacje świadczące o istnieniu w Mrzygłodzie szkoły pochodzą z XVI wieku.
W 1598 roku, w dokumencie, który powstał po wizytacji parafii przez biskupa krakowskiego, wspomniano o domu dla rektora, czyli dyrektora miejscowej szkoły parafialnej, a więc musiała istnieć wtedy szkoła.
W następnych dwu stuleciach pojawiają się wzmianki o budynku, rektorze i obowiązkach uczniów szkoły parafialnej w Mrzygłodzie. Więcej informacji znajdujemy w zachowanych do dziś dokumentach rozpoczynających się datą 1799 rok. W spisie uczniów z tego roku odnotowano 27 chłopców i 18 dziewcząt, którzy uczęszczali na zajęcia nieregularnie, z przerwami na prace polowe. Wśród nazwisk występują popularne do dziś np. Bulski, Rusek, Kurdybelski, Kotarski czy Nowakowski.
W XIX wieku szkoła parafialna zostaje zastąpiona elementarną, do której w 1853 roku uczęszczało 80-ciu uczniów.
Na początku XX wieku do gminnej szkoły w Mrzygłodzie uczęszczało już od 200 do 250 uczniów, co spowodowało w 1911 roku decyzję o zorganizowaniu odrębnej szkoły w Mrzygłódce.
W okresie międzywojennym szkoły elementarne przyjęły nazwę powszechnych. W latach 30-tych ze względu na trudności lokalowe szkoły w Mrzygłódce i Mrzygłodzie, prowadzące zajęcia w trzech budynkach podporządkowano wspólnemu kierownictwu.
II wojna światowa odcisnęła się tragicznymi wydarzeniami także w historii mrzygłodzkiej szkoły. Uczniów zmuszano do ciężkiej pracy w polu, stosowano liczne kary i prześladowania. Ówczesny kierownik szkoły pan Stanisław Rokicki został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zginął.
Po II wojnie światowej szkoła w Mrzygłodzie tułała się po wynajmowanych, niedostosowanych do jej potrzeb budynkach. 22.IX.1947 roku na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej wojewoda śląski gen. Aleksander Zawadzki wystąpił z propozycją, aby w Mrzygłodzie wybudować szkołę. Osobiście przybył do Mrzygłodu i wybrał miejsce pod budynek.
Budowę szkoły, w której uczymy się do dziś, rozpoczęto w sierpniu 1947 roku.
Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 1.V.1949 roku.

Mieszkańcy Mrzygłodu własnym kosztem zbudowali fundamenty, a parter i dwa piętra wzniesiono z pieniędzy Funduszu Odbudowy Szkół. Pierwszym kierownikiem szkoły został Pan Mieczysław Juda, który pełnił  funkcję do 1970 roku. Lata 70-te zaznaczyły się ważnymi dla naszej szkoły zmianami.
W 1970 roku kierownikiem szkoły został Pan Eugeniusz Bulski.
W 1974 roku nasza szkoła stała się gminną szkołą zbiorczą, podlegały jej : 8-klasowa szkoła filialna w Będuszu oraz 4-klasowa w Mrzygłódce. Dowodzi to, iż szkoła w Mrzygłodzie była w tym czasie jedną z większych w okolicy. Sytuacja ta trwała do 1975 roku, od półrocza roku szkolnego 1975 / 1976 szkoła podstawowa w Mrzygłodzie i punkt filialny w  Mrzygłódce zostały włączone do zbiorczej szkoły gminnej we Włodowicach.
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem lat 70-tych dla historii naszej szkoły był dzień 16.XII.1979 roku. Wtedy to nadano jej imię generała Aleksandra Zawadzkiego, byłego wojewody śląsko-dąbrowskiego.
W 1983 roku Mrzygłód włączony został do Myszkowa. Miało to również znaczenie dla szkoły, która 1.XII.1983 roku stała się Szkołą Podstawową Nr 8 w Myszkowie. Od 1990 do 2004 r  roku dyrektorem  była  pani mgr Aldona Starczewska.
W latach 90-tych uczniowie naszej szkoły osiągali liczne sukcesy. Byli laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych z historii, chemii, biologii i fizyki. Niejednokrotnie wygrywaliśmy zawody sportowe szczególnie w biegach i piłce nożnej. Obecnie nasi koledzy i koleżanki uczestniczą w zawodach pływackich.  W naszej szkole działa chór szkolny, który może poszczycić się wieloma sukcesami m.in. zajęciem I miejsca w Przeglądzie Zespołów Artystycznych woj. Częstochowskiego oraz udziałem w programie radiowym „Śpiewaj z nami”. Podobnych osiągnięć można wymieniać wiele.
O swojej szkole podstawowej nie zapominają absolwenci, którzy uczestniczą w wielu organizowanych przez nią imprezach, odwiedzają nauczycieli. Możemy być dumni z tych wszystkich starszych kolegów, którzy są bardzo dobrymi uczniami szkół średnich, świetnie zdają matury, studiują na wyższych uczelniach.
W 1999r.  uchwałą Rady Miasta Myszkowa utworzono Gimnazjum Nr 4 w Myszkowie.
W 2002 roku gimnazjum ukończyli pierwsi absolwenci. Od 1.IX.2004. istnieje Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Myszkowie, w skład którego wchodzi : Przedszkole Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 8, Gimnazjum Nr 4. Funkcję Dyrektora do  chwili obecnej piastuje Urszula Urbaniak.

Mrzygłód.plMrzygłód.plMrzygłód.plMrzygłód.pl