Dziś imieniny obchodzi: Iwona, Piotr
19 maja 2022

Rekrutacja do Przedszkola Nr 6, klasy I Szkoły Podstawowej Nr 8 i klasy I  Gimnazjum Nr 4 na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się  2 marca 2015r.

Rekrutacja opiera się na obowiązujących aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
- Ust. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7)
- Uchwała Rady Miasta Myszkowa

Rekrutacja do Przedszkola Nr 6

W 2015 roku rekrutacja do przedszkola  dotyczy  tylko dzieci  3 i 4 –letnich. Dzieci,  które już chodzą do przedszkola mają zapewnioną kontynuację.  Wystarczy, że rodzice złożą w przedszkolu deklarację o woli kontynuacji.

Pięciolatki mają obowiązek uczęszczania przez ostatni rok do przedszkola, więc miejsce mają zapewnione. Jest jednak pewna grupa dzieci pięcioletnich, które dotąd nie chodziły do przedszkola. Rodzice tych dzieci  muszą odbierać z sekretariatu  szkoły „Kartę zgłoszenia  do przedszkola”.

6-latki do szkoły w 2015r.

W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej dotyczy wszystkich dzieci w wieku 6 lat, bez względu na to, czy urodziły się w I czy II połowie roku.    

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 8 i klasy I Gimnazjum Nr 4 w 2015 r.

Od  2 marca 2015 r. można pobrać w sekretariacie szkoły:
- Kartę zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
- Kartę zgłoszenia ucznia do klasy pierwszej gimnazjum,
- Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Pytania w sprawie rekrutacji można kierować bezpośrednio do sekretariatu
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Myszkowie

tel . 34/ 313 92 95 w godzinach 8.00-15.00