Dziś imieniny obchodzi: Jerzy, Wojciech
23 kwietnia 2018

Zasady i reguły korzystania z Forum.

Administratorem i właścicielem Forum jest TRIBAG SA z siedzibą w 42-470 Siewierz przy ul. Przemysłowej 2. W ramach świadczenia usługi Forum udostępnia Użytkownikom zasoby swojego systemu teleinformatycznego, aby mogli umieszczać swoje komentarze w sieci Internet w ramach Serwisu mrzyglod.pl. Prosimy pamiętać, że nie odpowiadamy za treść wypowiedzi zamieszczanych na forum przez Użytkowników. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za użyteczność, dokładność i kompletność jakiejkolwiek wypowiedzi. Treść wypowiedzi wyraża opinię jej autora. Jeśli z jakichś przyczyn stwierdzisz, że czyjaś wypowiedź Ci nie odpowiada, łamie zasady korzystania z Forum lub obowiązującego w Polsce prawa, możesz poinformować o tym Administratora. Administrator Forum dba o porządek i zgodność wypowiedzi z zasadami korzystania z Forum i robi w miarę możliwości wszystko, aby po otrzymaniu stosownej, wiarygodnej informacji usuwać niezgodne posty. Zgadzasz się nie używać Forum do zamieszczania materiałów, które są fałszywe, obraźliwe, niedokładne, wulgarne, obsceniczne, wzmagają nienawiść, zastraszają, profanują wartości, grożą, ingerują
w czyjąś prywatność lub łamią obowiązujące prawo. Zgadzasz się również nie zamieszczać materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że dysponujesz prawami do nich lub zamieszczenie tych materiałów nie stanowi naruszenia praw autorskich.

Zasady korzystania z Forum mrzyglod.pl:
Forum to miejsce, w którym można dyskutować niemal na każdy temat (z naciskiem przede wszystkim na tematy związane z miejscowością Mrzygłód oraz klubem sportowym LZS Mrzygłód. Aby jednak zachować porządek i miłą atmosferę na Forum, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.
Na Forum nie umieszczamy komentarzy lub odnośników (linków) do stron internetowych, które naruszają prawo, w szczególności:
zawierają wulgaryzmy, zawierają treści pornograficzne, propagują alkohol, propagują narkotyki i inne środki odurzające, obrażają osoby publiczne lub zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie, przyczyniają się do łamania praw autorskich.
Ponadto nie wolno zamieszczać komentarzy, które:
są bezpośrednimi atakami na interlokutorów, zawierają odnośniki (linki) do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje, zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, są reklamami, są spamem, czyli nie mają nic wspólnego z tematem wątku, nawołują do agresji, są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej.
Na Forum nie publikujemy odnośników do stron zawierających numery seryjne ("seriale") lub oprogramowanie pirackie ("warez") czy łamiące zabezpieczenia ("cracki"). Usuwane będą odnośniki do stron zawierających materiały, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają prawo lub dobre obyczaje. Wątki należy zakładać w odpowiednich dla nich działach, w przeciwnym razie Administrator będzie mógł przenieść je do właściwych.    Temat wątku powinien być odpowiednio sformułowany i jednoznacznie określać treść wątku. Przed założeniem wątku prosimy sprawdzić, czy podobna dyskusja już się na Forum nie toczyła (pomocna tu będzie wyszukiwarka na Forum – opcja "Szukaj").
Nie piszemy dużymi literami, zwłaszcza w temacie wątku.
Nie powinno się cytować długiej na dwie strony wypowiedzi tylko po to, by dopisać "Zgadzam się!". Cytujmy jedynie krótkie fragmenty, mające przypomnieć, o co chodziło w cytowanej wypowiedzi.
Avatar powinien "ważyć" najwyżej 20 kB, w przeciwnym razie może zostać usunięty.
Zabronione jest tzw. nabijanie postów (dodawanie do każdego wątku kilkudziesięciu wypowiedzi na godzinę o treści "Ok", "Aha", "Popieram" itp., mających na celu jedynie zwiększenie "rangi" na Forum). Osoby notorycznie nabijające posty otrzymają ostrzeżenie.
Zabronione jest podszywanie się pod administratorów Forum, w szczególności używanie takich avatarów czy podpisów, jak "Administrator", "Moderator" czy "TRIBAG SA".
Nie wolno reklamować stron komercyjnych, w tym serwisów informacyjnych sprzedających reklamy. Dozwolone jest jedynie reklamowanie niekomercyjnych stron prywatnych. Strony prywatne, na których widnieją reklamy Google AdSense, także uznajemy za komercyjne. Odnośniki do stron komercyjnych będą usuwane – także z podpisów. Zabronione jest bezpośrednie reklamowanie forów internetowych, nawet jeśli na forach tych nie są wyświetlane reklamy. Osoby zainteresowane reklamą na mrzyglod.pl są proszone o kontakt z naszym działem reklamy.
Reklamowanie niekomercyjnych stron prywatnych jest dozwolone, jednak odnośnik do takiej strony wolno podać tylko raz (dozwolone jest umieszczenie odnośnika do własnej strony w podpisie). Odnośniki powtarzające się w krótkich odstępach czasu w różnych wątkach będą usuwane.
Zabronione jest działanie na szkodę Serwisu mrzyglod.pl oraz innych serwisów należących do TRIBAG SA.
W przypadku znalezienia wątków naruszających zasady korzystania z Forum (zwłaszcza zawierających odnośniki do warezów, cracków czy stron zawierających treści pornograficzne) prosimy o poinformowanie Administratora.
Za łamanie zasad korzystania z Forum użytkownik może zostać zablokowany lub usunięty.
TRIBAG SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych na Forum przez Użytkowników.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu mrzyglod.pl jako Zarejestrowany Użytkownik. Administratorem danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników jest  TRIBAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Siewierzu przy ul. Przemysłowej 2, 42-470 Siewierz, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł PLN (słownie: jeden milion złotych), opłacony w całości, NIP: 625 231 81 82
Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym:
oświadcza, że są one zgodne z prawdą, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) w celu realizacji usług dostępnych w ramach Serwisu.
Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się listownie na adres: TRIBAG Spółka Akcyjna, ul. Przemysłowa 2, 42-470 Siewierz.
Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi na Forum niniejszym upoważnia nieodpłatnie Administratora Serwisu mrzyglod.pl do:
zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera, obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów Serwisu mrzyglod.pl,
publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika wypowiedzi w sieci Internet, włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów
i tworzenia opracowań, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie, rozpowszechniania wypowiedzi na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej, umieszczania wypowiedzi w bazach danych.
O zmianach zasad korzystania z Forum będziemy informować na Forum. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zapisy Regulaminu Serwisu mrzyglod.pl, dostępnego pod adresem http://www.mrzyglod.pl/regulamin
Życzymy miłego korzystania z Forum mrzyglod.pl