Dziś imieniny obchodzi: Agnieszka, Czesław
20 kwietnia 2024
Dodano: 28 maja 2015 Wyświetleń 5099

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomość. Takim doniosłym wydarzeniem dla uczniów, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników było poświęcenie i nadanie naszej szkole sztandaru.
Od 2013 roku w naszym zespole prowadzone  były działania mające na celu wybór patrona szkoły. Propozycji było  bardzo dużo, wybór nie był łatwy.  Początkowo kandydatami były postacie historyczne, związane z naszą miejscowością, jak również zasłużeni pisarze, poeci i naukowcy znani na całym świecie. Uczniowie i nauczyciele poznawali ich życiorysy oraz prowadzili kampanię informacyjną w środowisku.  Publiczna prezentacja miała miejsce w listopadzie 2013r. W tym czasie pojawiła się propozycja nadania szkole nazwy Noblistów Polskich, która szybko zyskała duże uznanie. Wszystkie zainteresowane strony wnikliwie się zapoznały z tą propozycją i okazało się, że jest najlepsza.
W marcu 2015r. Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę, nadając Szkole Podstawowej Nr 8 i Gimnazjum Nr 4 imię Noblistów Polskich. Zapis uchwały  odczytał podczas uroczystość Przewodniczący Rady  Miasta Myszkowa Jerzy Woszczyk.
Patron   zbiorowy – Nobliści Polscy – ukierunkowuje młodzież na rozwój uniwersalnych wartości,  pragnienie zgłębiania wiedzy, wskazuje altruistyczną wizję świata oraz otwiera nowy rozdział historii tej szkoły. A nade wszystko staje się ważnym filarem pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wzmacnia działania szkoły w promowaniu i kształtowaniu w uczniach ważnych wartości reprezentowanych przez noblistów. Są nimi: pomnażanie talentów, pasja, ciekawość i otwartość na świat, pracowitość, cierpliwość i wytrwałość w osiąganiu celów oraz odwaga w głoszeniu myśli i poglądów. Ta długo oczekiwana przez nas uroczystość odbyła się 29 maja 2015 roku.
W czasie uroczystej mszy świętej celebrowanej przez Księdza Proboszcza Jacka Gancarka i Księdza Prałata Zdzisława Skrzeka  Sztandar został poświęcony.
Następnie wróciliśmy do szkoły i zgromadziliśmy się na placu szkolnym. Burmistrz Miasta Myszkowa, Włodzimierz Żak, powitał  przybyłych na uroczystość. Nadszedł moment, na który cała społeczność szkolna czekała z niecierpliwością.

Pani dyrektor Urszula Urbaniak  odbierając sztandar od rodziców podziękowała za tak cenny dar
i zapewniła, że  będzie on  symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły podstawowej i gimnazjum. Następnie zaprezentowano awers i rewers sztandaru,
a  prowadząca uroczystość Pani Ewa Koster opisała jego wygląd:

„Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Z prawej strony płat tkaniny jest czerwony. Czerwień bowiem oznacza krew, którą niejednokrotnie nasz naród przelewał w obronie ojczystej ziemi.  Na tym tle umieszczone jest godło państwowe. Godłem jest biały orzeł z głową ozdobioną złotą koroną, zwróconą
w prawo. Przypomina on wszystkim Polakom skąd pochodzimy, gdzie tkwią nasze korzenie.
Dziób i szpony mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła orła symbolizują dążenia do najwyższego lotu, do pokonywania przeszkód i trudności. Są to cele, do których pod kierunkiem nauczycieli, zmierzają nasi uczniowie.

Na tle białym, w półkolu trzy hasła wykonane złotymi drukowanymi literami: BÓG  HONOR  OJCZYZNA.
Na czerwonym tle, również w półkolu widnieją hasła: SERCE  WIEDZA  CZŁOWIEK
Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie

Druga strona sztandaru ma kolor granatu ( chabru). Centralną część stanowi nazwa szkoły:
„Szkoła Podstawowa Nr 8 i Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów  Polskich"
u dołu umieszczono miejscowość: "w Myszkowie ".

W jej wnętrzu umieszczony  jest  biało-czerwony  kontur Polski a na jego tle  rekwizyty Noblistów: książka, pióro  gęsie,  gołąb. Litery mają barwę starego złota, złoto bowiem tradycyjnie jest symbolem najwyższych wartości, chwały oraz wiedzy. Sztandar ma wymiary 100cm na 100cm, obszyty jest złotymi frędzlami, drzewiec o wysokości 2m 20cm zakończony jest okuciem z metalowym orłem”.
Eksponowany będzie w zaszczytnym miejscu i od dzisiejszego uroczystego dnia będzie uczestniczył
w ważnych uroczystościach szkolnych i państwowych, zgodnie z ceremoniałem szkolnym. Podczas uroczystości  przedstawiciele społeczności uczniowskiej złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście:  Burmistrz  Miasta Myszkowa,  poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy SądelArtur Bramora ks. Prałat Zdzisław Skrzek.  Odczytano list gratulacyjny    posła do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej, posła na Sejm Grzegorza Sztolcmana, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Izabeli Leszczyny, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Laseckiego, Starosty Powiatu Myszkowskiego Dariusza Laseckiego.
W dalszej części uroczystości  odsłonięto i poświecono tablice urzędowe z nową  nazwą  szkoły  zawieszone przy głównym wejściu do szkoły.
Dyrektor  Urszula  Urbaniak podziękowała Radzie Rodziców,  wszystkim Gościom, Przyjaciołom Szkoły,  nauczycielom,  pracownikom, uczniom  za  zaangażowanie, wkład pracy, zrozumienie i profesjonalne przygotowanie   dzisiejszej uroczystości. Po uroczystościach oficjalnych obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną  przez uczniów naszej szkoły. Głównym przesłaniem  zaprezentowanego montażu słowno-muzycznego były  scenki z życia noblistów.  Ostatnim punktem uroczystości było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek oraz obejrzenie przygotowanej ekspozycji, zwiedzenie gmachu szkoły, a także złożenie okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej. Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Z pewnością na długo pozostanie w naszych sercach.

Zdjęcia z uroczystości obejrzysz - tutaj.