Dziś imieniny obchodzi: Agnieszka, Czesław
20 kwietnia 2024
Dodano: 18 listopada 2016 Wyświetleń 2162

Nowy ustrój szkolny

Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej,  3-letniego gimnazjum  będzie przekształcony:

Docelowa struktura szkolnictwa obejmuje:

• 8-letnią szkołę podstawową,
• 4-letnie liceum ogólnokształcące,
• 5-letnie technikum,
• 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
• 2- letnią branżową szkołę II stopnia,
• 3-letnią szkolę specjalną przysposabiającą do pracy,
• szkołę policealną.

Stopniowe wygaszanie gimnazjów rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018 i tym samym w kolejnych latach rekrutacja do tych szkół nie będzie prowadzona.

1 września 2017r. uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę szóstą szkoły podstawowej staną się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej.

Nasze Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich w Myszkowie od przyszłego roku szkolnego  zostanie stopniowo włączane do 8-letniej szkoły podstawowej.

Nauka drugiego języka obcego tj. języka niemieckiego rozpocznie się od siódmej klasy szkoły podstawowej.

Przyroda jako przedmiot będzie realizowana w czwartej klasie 8-letniej szkoły podstawowej. Natomiast od piątej klasy szkoły podstawowej wprowadzone zostaną samodzielne  przedmioty:

• biologia,
• geografia,
• chemia,
• fizyka.

Uczniowie gdy staną się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej będą realizować nową   podstawę programową.

Egzamin po zakończeniu szkoły podstawowej

Egzamin ósmoklasisty pojawi się od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie.

Absolwenci szkoły podstawowej egzamin ósmoklasisty będą zdawali z:

• języka polskiego,
• języka obcego nowożytnego,
• matematyki,
• oraz jednego z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.

Wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.

Uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy  się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty będzie obowiązkowy, a uzyskane wyniki staną się jednym z kryteriów  rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik uczniów klas ukończy gimnazjum.

Od 1 września 2019r. w ustroju szkolnym gimnazja nie będą już funkcjonować.

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w 3-letnim liceum rozpocznie  ostatni rocznik gimnazjalistów, a w 4-letnim liceum rozpocznie pierwsi absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej. Każda z tych grup uczniów przystąpi do egzaminu maturalnego po 12 latach  nauki (6+3+3 lub 8+4). Uczniowie ci nie będą także rywalizować na studia.

Uczniów, którzy skończą 4-letnie liceum ogólnokształcące egzamin maturalny będą zdawali według nowych zasad.