Dziś imieniny obchodzi: Alfred, Wincenty
19 lipca 2019
100 lat OSP w Myszkowie-Mrzygłodzie
Dodano: 28 września 2016 Wyświetlono: 972 razy 0 Komentarzy

Już od stu lat jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszkowie-Mrzygłodzie niesie pomoc mieszkańcom. Ten piękny jubileusz stał się kanwą uroczystości, które odbyły się w minioną niedzielę na rynku w Mrzygłodzie. Pod pomnikiem ku pamięci bohaterów powstania styczniowego zgromadzili się strażacy, goście zaproszeni i mieszkańcy. Powiat Myszkowski reprezentowali Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Radny Powiatu Józef Lazar.


Zbiórka przed remizą w Mrzygłodzie 

Przed południem naprzeciwko remizy miała miejsce zbiórka strażackich pododdziałów. Początek uroczystości wyznaczył akt złożenia meldunku Prezesowi Zarządu Miejskiego OSP o gotowości jednostek do obchodów jubileuszu. Ten ważny element poprzedził inauguracyjny koncert Orkiestry Dętej OSP Mrzygłód. Następnie strażacy, goście i mieszkańcy udali się do kościoła na mszę, celebrowaną przez proboszcza parafii w Mrzygłodzie ks. Jacka Gancarka.
 

Przemarsz ulicami Mrzygłodu, od lewej: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Sekretarz Urzędu Miasta Myszkowa Sławomir Matyja, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Jacek Kurdybelski, Zastępca Komendanta Straży Sebastian Jurczyk
 
Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Wójt Włodowic Adam Szmukier, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie Jacek Kurdybelski, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie Sergiusz Wiśniewski, Członek Zarządu Wojewódzkiego OSP-RP Zdzisław Ucieklak, Prezes Zarządu Powiatowego OSP-RP Wojciech Picheta, Radny Powiatu Myszkowskiego Józef Lazar, Radne Miasta Myszkowa Zofia Jastrzębska Beata Pochodnia z Przewodniczącym Rady Miasta Myszkowa Jerzym Woszczykiem i in.
 

Rynek w Mrzygłodzie, pod remizą: w środku Wicestraosta Anna Socha-Korendo, obok Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski
 
Tuż po mszy świętej uroczysty korowód udał się pod pomnik na mrzygłodzkim rynku, gdzie odbyły się główne uroczystości.
Całość poprowadził Przewodniczący Komitetu Obchodów 100-lecia i Przewodniczący Rady Powiatu w jednej osobie – Andrzej Jastrzębski, który przywitał wszystkich przybyłych, a następnie przekazał głos Prezesowi OSP Myszków-Mrzygłód Stanisławowi Pniakowskiemu. Po oficjalnym przywitaniu gości, zaproszone delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.
 

Strażacy podczas meldunku
 
Długą i pełną sukcesów historię OSP Myszków-Mrzygłód przedstawił druh Jacek Motylewski. Jest to historia długoletnich działań i wsparcia całej Mrzygłodzkiej społeczności oraz sukcesywnego rozwoju jednostki – od zorganizowania w 1916 roku pierwszej Mrzygłodzkiej Straży Ogniowej, powstania Orkiestry Dętej, przez starania o poprawę wyposażenia, budowę remizy strażackiej, przekazanie sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo z okazji 50-rocznicy istnienia OSP w Mrzygłodzie, aż po wyszczególnienie ważniejszych akcji. Jak czytamy w historii jednostki: „Strażacy, narażając się niejednokrotnie z całym oddaniem bronili życia i mienia ludzkiego. Bez względu na porę dnia i nocy zawsze byli w pogotowiu do walki z ogniem. Brali czynny udział w likwidacji klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, huragany czy śnieżyce. OSP w Mrzygłodzie zajmowała się nie tylko działalnością statutową, ale również kulturalno-oświatową”.
 

Marsz w kierunku kościła, na pierwszym planie Wicestarosta Anna Socha-Korendo
 
W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń.
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski odczytał uchwałę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z lutego 2016 roku, na mocy której OSP w Myszkowie-Mrzygłodzie została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i kraju.
 

Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki i Wicestarosta Anna Socha-Korendo przekazują na ręce Prezesa OSP w Mrzygłodzie Stanisława Pniakowskiego pamiątkowy list gratulacyjny
 
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: Czesław Goc, Dariusz Marszałek, Robert Marszałek, Tomasz Motylewski, Zdzisław Szczepanek, Rafał Wosik, Mieczysław Motylewski, Roman Kurbiel.
 

Prezes Stanisław Pniakowski otrzymuje gratulacje od przedstawicieli Rady Miasta Myszkowa - Przewdoniczącego Jerzego Woszczyka, Radnych Zofii Jastrzębskiej i Beaty Pochodni
 
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowani zostali: Jerzy Gonciarz, Adam Pawlik, Eugeniusz Trepka, Rafał Goc, Dariusz Hadziński.
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Dawid Woś, Stanisław Zacłona, Łukasz Kurdybelski, Michał Marszałek, Wiktor Rok, Karol Dorobisz.
 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski prowadził uroczystość
 
W części poświęconej na przemówienia gości, głos zabrał Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, gratulując wszystkim strażakom.
- Z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszkowie-Mrzygłodzie, pragnę złożyć Panu Prezesowi i wszystkim strażakom z jednostki najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania za dotychczasowy trud. Od lat niesiecie pomoc w najbardziej dramatycznych wydarzeniach i nie bacząc na niebezpieczeństwo często narażacie własne zdrowie, a nawet życie. Dzięki wam mieszkańcy Myszkowa i całego Powiatu mogą czuć się bezpieczniej, ponieważ wasze poświęcenie i nieustanna gotowość są gwarantem tego, że pomoc przyjdzie na czas. Wasza Jednostka OSP dzięki swej działalności tworzy wartość, której nie da się przecenić i nigdy nie będzie dość słów na to, aby wyrazić wdzięczność za wasze poświęcenie. Mam nadzieję, że wychowacie następne pokolenia, które będą obchodzić kolejną okrągłą rocznicę. Życzę wam i waszym rodzinom dużo zdrowia i pomyślności, tyle samo przyjazdów, co wyjazdów na akcje. Niech was święty Florian chroni - powiedział Starosta Dariusz Lasecki, przekazując wspólnie z Wicestarostą Anną Sochą-Korendo pamiątkowy list gratulacyjny na ręce Prezesa Stanisława Pniakowskiego.
 

Prezes OSP w Mrzygłodzie Stanisław Pniakowski
 
Prowadzący uroczystość Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski odczytał następnie słowa uznania i gratulacji od Wicewojewody Mariusza Trepki, przesłane w okolicznościowym liście do Prezesa OSP w Mrzygłodzie. 
Wicestarosta Anna Socha-Korendo w imieniu Wicemarszałka Województwa Śląskiego Stanisława Dąbrowy przekazała również na ręce Prezesa stosowny list gratulacyjny, po czym, zabierając głos, życzyła strażakom wielu sukcesów:

- Dziękuję za to wspaniałe 100 lat ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców Mrzygłodu, Myszkowa i całego Powaitu. Gratuluję bardzo serdecznie, życzę wielu sukcesów w następnych latach, owocnej służby dla dobra nas wszystkich, zadowolenia w życiu osobistym, zawodowym – powiedziała Wicestarosta Anna Socha-Korendo.

Po przemówieniach gości prowadzący Andrzej Jastrzębski zaprosił wszystkich do wysłuchania kilkunastominutowego koncertu Orkiestry Dętej i złożenia wpisów do księgi pamiątkowej.
Uroczystości zakończyły się okolicznościowym poczęstunkiem w remizie strażackiej.
 

Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki życzył strażakom wielu sukcesów
 
Poniżej fotografie z dekoracji wyróżniających się strażaków, którzy otrzymali Złote, Srebrne i Brązowe Medala za Zasługi dla Pożarnictwa:
 
 
 
Poniżej fotografie z wpisu do księgi pamiątkowej OSP w Mrzygłodzie:
 

Wicestarosta Anna Socha-Korendo wpisuje stosowną formułę gratulacyjną...
 

... w asyście Starosty Dariusza Laseckiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Jastrzębskiego i Radnego Powiatu Józefa Lazara
 

Swój podpis składa Starosta...
 

... Przewodniczący i...
 

... Radny
 
Poniżej, moment podniesienia flagi państwowej na maszt; na zdjęciu zaproszeni goście pod pomnikiem:
 

Od lewej: Jacek Motylewski, Stanisław Pniakowski, Andrzej Jastrzębski, Klemens Podlejski, Anna Socha-Korendo, Dariusz Lasecki, Wojciech Picheta, Teresa Bielak, Zofia Jastrzębska, Sergiusz Wiśniewski, Beata Pochodnia, Henryk Motylewski, Sebastian Jurczyk, Sylwia Bubel, Jacek Kurdybelski, Sławomir Matyja, Jerzy Woszczyk, Dorota Ćwiląg, Włodzimierz Żak, Adam Szmukier, Terasa Tutaj, Wacław Gabryś, Beata Buła, Józef Lazar
 

Przemarsz ulicami Mrzygłodu; na pierwszym planie Dorota Ćwiląg i Radna Zofia Jastrzębska
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Żródło: http://powiatmyszkowski.pl/
DODAJ KOMENTARZ
PODAJ WYNIK: 22+5

Zaloguj się lub zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta. Możesz dodać komentarz jako gość.

Zobacz wszystkie wiadomości →