Dziś imieniny obchodzi: Gabriela, Dariusz
19 grudnia 2018
Budżet 2018 uchwalony
Dodano: 04 stycznia 2018 Wyświetlono: 277 razy 0 Komentarzy

Budżet Powiatu Myszkowskiego na 2018 rok przedstawia się bardzo interesująco. W planach ważne inwestycje – kontynuacja przebudowy Szpitala Powiatowego, projekty edukacyjne, remonty dróg powiatowych. Projekt uchwały budżetowej, przygotowany przez Zarząd Powiatu został przedstawiony na ostatniej sesji. 

Punkt dotyczący uchwalenia budżetu był jednym z istotniejszych podczas obrad grudniowej sesji Rady Powiatu. 

Starosta Dariusz Lasecki przedstawił projekt uchwały budżetowej oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Nad projektem budżetu pracował Zarząd Powiatu w składzie: Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członkowie Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Sebastian Ruciński. Budżet jest gruntownie przemyślany i gwarantuje realizację założonych planów. Na uwagę – obok wydatków bieżących – zasługują środki majątkowe przeznaczone na inwestycje oraz programy edukacyjne i społeczne.
 
Integralną częścią budżetu jest wprowadzona przez Zarząd Powiatu autopoprawka do pierwotnego projektu, która zwiększa prognozowane dochody w dziale oświata i wychowanie o 31 200 zł oraz wydatki w działach transport i łączność oraz oświata i wychowanie o 158 200 z. Ostatecznie planowane dochody ogółem wyniosą 60 479 629 zł, wydatki zaś 64 226 629 zł.
Szczegóły autopoprawki przedstawił radnym Starosta Dariusz Lasecki.

Przed głosowaniem radni zapoznali się z opiniami wszystkich komisji Rady, które były pozytywne.
W imieniu radnych Koalicji (Platforma Obywatelska, Komitet „Przyszłość”, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej) radny Rafał Kępski zarekomendował przyjęcie budżetu.
 
Jest to budżet gwarantujący realizację zaplanowanych inwestycji oraz zadań bieżących Starostwa i jednostek organizacyjnych. Projekt Budżet Powiatu na, nad którym dzisiaj pracujemy, jest budżetem rozważnym i racjonalnym, a zaplanowane wydatki i dochody są realnymi do osiągnięcia kwotami . Budżet ten gwarantuje realizację inwestycji zapewniających rozwój Powiatu oraz wszystkich zadań nałożonych na Powiat w zakresie  oświaty, służby zdrowia, rozwoju infrastruktury drogowej i innych zadań - mówił radny Rafał Kępski.
Radny przestawił także wybrane plany inwestycyjne, które dowodzą tego, że polityka inwestycyjna i finansowa Zarządu Powiatu jest skrupulatna i rozwojowa.
 
Łącznie zaplanowano ok. 14 350 928 zł na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne i pozostałą działalność.
 
Spośród planowanych inwestycji jedną z najważniejszych jest kontynuacja przebudowy Szpitala w Myszkowie. Zarząd zaproponował przeznaczenie na remont starej jego części 1,2 mln zł. To już piąty etap trwających przez całą obecną kadencję prac remontowych. Dzięki decyzjom Zarządu w zakresie finansowania inwestycji Szpital dysponuje znakomitymi warunkami lokalowymi i zaawansowanym sprzętem.
 
Drogi powiatowe stanowią niezmiernie ważną dziedzinę działalności Powiatu. Warto zaznaczyć, że plany inwestycyjne są bardzo rozbudowane w tym zakresie. Przeprowadzona zostanie m.in. budowa wiaduktu w Nieradzie, przebudowa ul. Częstochowskiej w Żarkach, budowa chodników w Moczydłach, Poraju, Koziegłowach i wiele innych. Są to inwestycje, które wnoszą realny wkład w jakość życia mieszkańców Powiatu Myszkowskiego. Warto zaznaczyć, że realizacja inwestycji obejmuje różne gminy Powiatu, z którymi zawierane są umowy w ramach samorządowej współpracy.
Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano ponad 8,7 mln zł.

Ważne inwestycje i działania podejmowane będą w zakresie edukacji i realizacji projektów edukacyjnych.
 
Łącznie na inwestycje i realizację projektów edukacyjnych w oświacie planuje się przeznaczyć 3,6 mln zł, w tym ze środków unijnych 1,15 mln zł.
 
Wypada podkreślić, że w 2018 roku Powiat Myszkowski jest zmuszony dołożyć do oświaty 1,8 mln zł. Wynika to z faktu, że planowane wydatki oświatowe obejmują prawie 15,7 mln, podczas gdy subwencja oświatowa, która powiat otrzyma wynosi zaledwie 13 mln 523 zł.
 
Zarząd Powiatu planuje także rozbudowę bazy oświatowej i infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w postaci budowy boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie i sali gimnastyczna w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie.
 
Budżet został przyjęty większością głosów. 
Żródło: http://powiatmyszkowski.pl/
DODAJ KOMENTARZ
PODAJ WYNIK: 22+5

Zaloguj się lub zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta. Możesz dodać komentarz jako gość.

Zobacz wszystkie wiadomości →