Dziś imieniny obchodzi: Jeremiasz, Paweł
26 czerwca 2022
Dotacja do usunięcia azbestu
Dodano: 04 maja 2021 Wyświetlono: 366 razy 0 Komentarzy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedłużył na 2021 rok dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem lub zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek do tut. Urzędu.

Wnioski są dostępne do pobrania na stronie internetowej lub w wersji papierowej w holu Urzędu Miasta w Myszkowie w godz. pracy urzędu.

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do UM w Myszkowie (bezpośrednio do skrzynki na korespondencję w holu Urzędu lub pocztą) w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2021 r. Wnioski złożone po upływie ww. terminu oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, będzie można wykonać dopiero po złożeniu przez Gminę wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w imieniu mieszkańców na podstawie złożonych przez nich wniosków (po 31 maja 2021 r.).

Wszystkie prace muszą być wykonane do 31 sierpnia 2021 r.

Wojewódzki Fundusz nie dofinansuje prac, które zostały już wykonane.

Dofinansowanie dotyczy wymiany azbestu znajdującego się na budynkach jak również azbestu zgromadzonego na nieruchomości pochodzącego z budynków mieszkalnych lub gospodarczych.

Informacja dla wykonawców

Wykonawca prac polegających na demontażu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest bez demontażu, ma obowiązek zgłoszenia terminu (co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac) wykonywania ww. prac  odpowiednim organom: (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu), zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, pod rygorem nieotrzymania dotacji przez mieszkańca.

Wniosek o udzielenie dotacji (zwrot części poniesionych kosztów) ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach współpracy z NFOŚiGW w Warszawie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków położonych na terenie Gminy Myszków - etap XI

Żródło: https://www.miastomyszkow.pl
DODAJ KOMENTARZ
PODAJ WYNIK: 29+5

Zaloguj się lub zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta. Możesz dodać komentarz jako gość.

Zobacz wszystkie wiadomości →