Dziś imieniny obchodzi: Laura, Albert
17 czerwca 2024
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dodano: 01 września 2023 Wyświetlono: 273 razy 0 Komentarzy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego
i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału  w konferencji w ramach operacji pn.  „Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem” w dniach 22 -23 września 2023 roku w Hotelu Mercure Vestil*** w Piotrkowie Trybunalskim. 

Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich.
Konferencja pn. „Produkt lokalny i turystyczny jako stymulant przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich wpłynie na podniesienie wiedzy u 100 uczestników konferencji nt. stymulantów przedsiębiorczości i rozwoju obszarów wiejskich która wpływa na konkurencyjność obszarów wiejskich i wspiera rozwój lokalnej gospodarki na obszarach objętych projektem tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego,  lubuskiego oraz śląskiego. Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości szlaków kulinarnych w Polsce bazujących na zasobach lokalnych i będących narzędziem promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego na obszarach wiejskich.

Do udziału w konferencji zapraszamy: 
-rolników
-producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, 
-przedstawicieli obiektów gastronomicznych/hotelowych oraz firm cateringowych, 
-przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury, 
-przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych, 
-przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych, 
-przedstawicieli organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD, 
-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego
-przedstawicieli samorządów 
-oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, reprezentujących branże turystyczną z czterech województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego;.  
Gwarantujemy bezpłatny dojazd, noclegi, wyżywienie oraz uczestnictwo w konferencji.


Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 15 września br. do godz. 16.00  na adres: biuro@lgdkrasnik.pl , Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj. www.lgdkrasnik.pl  oraz partnerów www.produktyregionalne.pl, www.klj.org.pl, www.powiatmyszkowski.pl 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos, tel. 668 881 103, 81 825 27 27

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

Poniżej : karta zgłoszeniowa oraz program konferencji

Żródło: https://www.powiatmyszkowski.pl
DODAJ KOMENTARZ
PODAJ WYNIK: 20+5

Zaloguj się lub zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta. Możesz dodać komentarz jako gość.

Zobacz wszystkie wiadomości →