Dziś imieniny obchodzi: Rozalia, Franciszek
04 października 2023
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na wymianę pieców c.o.
Dodano: 28 września 2022 Wyświetlono: 424 razy 0 Komentarzy

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym

na podstawie § 10 ust. 6a Regulaminu udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. "Granty - wymiana pieców c.o. w Myszkowie":

Gmina Myszków ogłasza nabór uzupełniający-ciągły wniosków o przyznanie grantu na wymianę węglowych źródeł ciepła w ramach projektu „Granty – wymiana pieców c.o. w Myszkowie”.

Możliwość wymiany na kocioł:
- gazowy,
- pelletowy,
- lub powietrzną pompę ciepła (tylko i wyłącznie dla budynków oddanych do użytku po 2002 roku). W przypadku pompy ciepła tylko na listę rezerwową z powodu braku miejsc.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) w formule grantowej, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2023 r. 

Termin składania wniosków o udział w projekcie: od dnia 27.09.2022 r. do wyczerpania miejsc w projekcie.

Miejsce składania wniosków o udział w projekcie: Urząd Miasta w Myszkowie, ul. Kościuszki 26  wypełniony i podpisany wniosek oraz upoważnienie (jeżeli dotyczy) należy złożyć w formie papierowej na Biurze Podawczym.

W przypadku współwłasności należy do wniosku dołączyć pisemne upoważnienie wszystkich współwłaścicieli.

Przed złożeniem wniosku należy się zapoznać z Regulaminem udzielenia dofinansowania oraz załącznikami.

Żródło: http://www.miastomyszkow.pl
DODAJ KOMENTARZ
PODAJ WYNIK: 7+5

Zaloguj się lub zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta. Możesz dodać komentarz jako gość.

Zobacz wszystkie wiadomości →