Dziś imieniny obchodzi: Marcin, Rafał
24 października 2021
Radni wybrali nowe władze powiatowe
Dodano: 23 listopada 2018 Wyświetlono: 818 razy 0 Komentarzy

Na pierwszej sesji Rady Powiatu w Myszkowie VI kadencji wybrano nowe władze. Starostą Myszkowskim został Piotr Kołodziejczyk, a Wicestarostą Mariusz Morawiec. Wybrano również Przewodniczącego Rady Powiatu, którym został Wojciech Picheta oraz Wiceprzewodniczących i Członków Zarządu. Warto również podkreślić, że była to pierwsza sesja Rady, którą można było na żywo oglądać w Internecie.

Rozpoczęła się VI kadencja Rady Powiatu Myszkowskiego. Pierwsza sesja to zgodnie z regułą wybory osób na najważniejsze stanowiska. Sposób wyborów jest ściśle określony – głosowanie odbywa się w sposób tajny. Radni głosują za parawanem i wrzucają swoje głosy do urny wyborczej.

Zanim jednak doszło do wyborów władz powiatowych, radni złożyli uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się: "wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej."

Pierwsze głosowanie dotyczyło wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Ugrupowania zgłosiły swoich kandydatów. Byli nimi Wojciech Picheta i Dorota Kaim-Hagar. Oboje kandydatów to osoby znane i doświadczone strukturach samorządowych, wieloletni radni Rady Powiatu w Myszkowie.

W głosowaniu brało udział 18 radnych. Ostatecznie Przewodniczącym został Wojciech Picheta, na którego oddano 10 głosów. Dorota Kaim-Hagar otrzymała 6 głosów.
 
Wojciech Picheta to wieloletni samorządowiec. Były poseł na Sejm RP, Przewodniczący Rady Miasta Myszkowa, Starosta Myszkowski IV kadencji, Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie, za którego kadencji rozpoczęła się i zakończyła rozbudowa Szpitala Powiatowego w Myszkowie.
Kolejnym punktem porządku były wybory Wiceprzewodniczących, którymi zostali Zdzisława Polak i Janusz Romaniuk. Oboje również posiadają bogate doświadczenie samorządowe. Zdzisława Polak przez wiele lat działała jako radna Rady Gminy Poraj. Janusz Romaniuk w latach 2006-2010 był Burmistrzem Myszkowa

Następnie przyszła kolej na najdłużej oczekiwany punkt obrad, czyli wybór Starosty Myszkowskiego. Koalicja Prawa i Sprawiedliwości oraz Wspólnego Powiatu zaproponowała Piotra Kołodziejczyka. Rekomendowany przez ustępującą koalicję Mariusz Morawiec nie wyraził zgody na kandydowanie.

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Piotr Kołodziejczyk uzyskał poparcie 10 spośród nich, 6 głosowało przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Piotr Kołodziejczyk to osoba od wielu lat mocno zaangażowana w działalność na rzecz samorządu w Powiecie Myszkowskim. Zasiadał w Radzie Powiatu IV i V kadencji, piastował również stanowisko Wiceburmistrza Koziegłów. W ostatnich miesiącach był Wicewojewodą Śląskim. Przez wiele lat pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest osobą o bogatym doświadczeniu w pracy samorządowej i administracyjnej.

Dziękując za wybór Starosta Piotr Kołodziejczyk posłużył się cytatem: „Lubię wracać w miejsca, które znam” – nawiązując w ten sposób okresu, kiedy był radnym powiatowym, zanim zaangażował się w działalność na szczeblu gminnym i wojewódzkim.

Dziękuję państwu za wszystkie głosy. To dla mnie niezwykła nobilitacja. Dlaczego? Ponieważ do tej pory funkcjonowałem z powołania, w tej chwili obejmuję funkcję z wyboru. Jest to dla mnie ważne, bo tak naprawdę nobilituje mnie to do jeszcze większej pracy i zaangażowania. Na pewno nie będzie to kadencja monologu, ale dialogu, przy czym chciałbym, aby dialog ten odbywał się nie tylko w Radzie, ale także między poszczególnymi jednostkami samorządowymi. Starostwo nie posiada zwierzchności nad gminami. Przede wszystkim powinniśmy być partnerami do rozmowy. Tak naprawdę mieszkańców nie interesuje, czy jeżdżą po drodze gminnej czy powiatowej. Chcą, aby była ona fantastycznie utrzymana i odremontowana. Mam nadzieję, że przyczyni się do tego nowy Fundusz Dróg Samorządowych, na który Rząd przeznacza wiele miliardów złotych. Dodam, że dotychczas, jeśli chodzi o drogi powiatowe i gminne, programów takich było mało, a obecny program dotyczący dróg samorządowych zakończył się. Na szczęście nowy program Funduszu Dróg Samorządowych daje nam możliwość rozliczania wieloletniego, co jest bardzo ważną wiadomością, a ponadto możemy uzyskać dofinansowanie do nawet 80 procent. 
Jeszcze raz dziękując państwu za wybór, deklaruję, że drzwi do mnie i całego Zarządu będą zawsze otwarte. Chciałbym, abyśmy mogli w dalszym ciągu rozmawiać i wspólnie cieszyć się z naszych inicjatyw. Oczywiście deklaruję chęć słuchania, bo nikt nie urodził się omnibusem i nie wie wszystkiego. Mam nadzieję, że państwo będziecie mi jak najwięcej podpowiadać, aby można było realizować wszystkie zamierzenia i pomysły - mówił Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk.
 
Nowy Starosta zarekomendował na stanowisko Wicestarosty Mariusza Morawca, samorządowca z bardzo dużym doświadczeniem, radnego III i IV i V kadencji Rady Powiatu w Myszkowie, byłego Członka Zarządu Powiatu, członka Komisji Rozwoju i Rolnictwa, Komisji Budżetowej, Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ. Swoją drogę samorządową rozpoczynał jako Przewodniczący Samorządu Mieszkańców w gminie Koziegłowy.

Ostatnim punktem pierwszej sesji VI kadencji był wybór członków Zarządu Powiatu. Zostali nimi samorządowcy, radni poprzednich kadencji, którzy aktywnie włączają się w działania społecznikowskie: Jolanta KoralJarosław Kumor (członek Zarządu IV kadencji), Tomasz Ośmiałowski.
Wszyscy otrzymali po 10 głosów.
Tym samym najważniejsze stanowiska w Radzie Powiatu VI kadencji zostały obsadzone. 
 
Wśród gości zaproszonych na sesję znalazł się były Radny Rady Powiatu w Myszkowie, a obecnie Radny Sejmiku Śląskiego Piotr Bańka, który pogratulował wszystkim radnym wyboru do Rady. Szczególne gratulacje złożył osobom, które będą pełnić najważniejsze funkcje.
Piotr Bańka obiecał ścisłą współpracę z Radą i Zarządem Powiatu Myszkowskiego oraz zadeklarował wszelką pomoc.
Na zakończenie sesji Przewodniczący Wojciech Picheta podziękował ustępującemu Zarządowi i radnym poprzedniej kadencji za pracę na rzecz samorządu powiatowego.
W ten sposób Powiat Myszkowski ma już nowe władze, które objęły funkcje z dniem podjęcia przedmiotowych uchwał.
Na następnej sesji Rada wybierze składy komisji oraz ich przewodniczących.

Sesje Rady Powiatu w Myszkowie będzie można od tej pory oglądać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myszkowskiego.

Żródło: http://powiatmyszkowski.pl/
DODAJ KOMENTARZ
PODAJ WYNIK: 27+5

Zaloguj się lub zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta. Możesz dodać komentarz jako gość.

Zobacz wszystkie wiadomości →