Dziś imieniny obchodzi: Stefania, Józef
18 września 2021
Ruszyła kwalifikacja wojskowa w Starostwie Powiatowym
Dodano: 18 marca 2019 Wyświetlono: 698 razy 0 Komentarzy

W Starostwie Powiatowym w Myszkowie rozpoczęła się trzytygodniowa kwalifikacja wojskowa, której celem jest założenie ewidencji wojskowej oraz ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi i osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.

Na sali sesyjnej uczestników kwalifikacji powitał Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, Wicestarosta Mariusz Morawiec i ppłk Adrian Klimek- Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie.
 
Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Myszkowskiego swoją pracę rozpoczęła 11 marca 2019r , a zakończy 27 marca br. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący: lek. med. Sławomir Cichoń, Sekretarz: Marta Marchewka i Pielęgniarka: Urszula Belicka. 

Kwalifikacja dotyczy:
1.   mężczyzn urodzonych w 2000 roku;

2.   mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3.    osób urodzonych w latach 1998-1999, które:
      a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
      b)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności  upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły,  w trybie art. 28 ust. 4  i 4b ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4.    kobiet urodzonych w latach 1995-2000, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944);
5.    osób, które ukończyły 18  lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

A oto kategorie, które przyznaje Komisja:
• kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej - oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji jak i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie).
• kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej - oznacza to, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej, w okresie do 24 miesięcy od dnia badania. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej;
• kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju – oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy;
• kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny.

    Z terenu Powiatu Myszkowskiego na kwalifikację wojskową zostało wezwanych 390 osób, w tym 22 kobiety.

Żródło: http://powiatmyszkowski.pl/
DODAJ KOMENTARZ
PODAJ WYNIK: 21+5

Zaloguj się lub zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta. Możesz dodać komentarz jako gość.

Zobacz wszystkie wiadomości →