Dziś imieniny obchodzi: Jeremiasz, Paweł
26 czerwca 2022
XXXVII Sesja Rady Miasta w Myszkowie
Dodano: 04 maja 2021 Wyświetlono: 372 razy 0 Komentarzy

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XXXVII sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 6 maja br. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Transmisja z obrad XXXVII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 1.04.2021r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie za 2020r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla gminy Myszków.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2021-2032,
  • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2021r.,
  • przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
  • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat,
  • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Myszków na lata 2021-2028,
  • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  • rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego,
  • przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. "Granty - wymiana pieców c.o. w Myszkowie" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs.

8. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Żródło: https://www.miastomyszkow.pl
DODAJ KOMENTARZ
PODAJ WYNIK: 29+5

Zaloguj się lub zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta. Możesz dodać komentarz jako gość.

Zobacz wszystkie wiadomości →