Dziś imieniny obchodzi: Gabriela, Dariusz
19 grudnia 2018
Zgłoszenia do komisji konkursowych
Dodano: 02 listopada 2017 Wyświetlono: 284 razy 0 Komentarzy

W związku z planami ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Burmistrz Miasta Myszkowa zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację powyższych zadań.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go podpisanego przez osobę(-y) upoważnioną(-ne) do reprezentowania podmiotu, z ramienia których występuje kandydat w terminie do dnia 15.11.2017 r. na adres: Urząd Miasta w Myszkowie Referat Promocji Kultury i Sportu ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, bądź w formie skanu na adres e-mail: a.kleszcz@miastomyszkow.pl

Przy rozpatrywaniu ofert nie mogą brać udziału przedstawiciele podmiotów biorących udział w danym konkursie.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy

Żródło: http://miastomyszkow.pl
DODAJ KOMENTARZ
PODAJ WYNIK: 22+5

Zaloguj się lub zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta. Możesz dodać komentarz jako gość.

Zobacz wszystkie wiadomości →